αλληλεγγύη

αλληλεγγύη
Η ηθική ή υλική αλληλοβοήθεια ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας ή μιας ομάδας της· η αμοιβαία εγγύηση· η αμοιβαία σχέση δύο ή περισσότερων ατόμων με πνεύμα δικαιοσύνης και αδελφότητας που εκδηλώνεται σε πράξεις αλληλοεξυπηρέτησης. Η α. διακρίνεται σε φυσική, κοινωνική και ηθική. Οι φυσιολόγοι έχουν δύο απόψεις σχετικά με την α. Η πρώτη βασίζεται στην αδιάκοπη πάλη για την ύπαρξη μέσα στη φύση, με αποτέλεσμα την επικράτηση του ισχυρότερου. Παρόμοια πάλη χαρακτηρίζει και τα άτομα της κοινωνίας στην προσπάθειά τους για τελική επικράτηση. Πολλές φορές όμως, μπροστά στον κοινό εχθρό, τα άτομα αυτά αναγκάζονται να φτιάξουν συνασπισμούς που χαρακτηρίζονται από αισθήματα α. Η δεύτερη άποψη βασίζεται στον νόμο της φυσικής α. που χαρακτηρίζει την αλληλεξάρτηση και αμοιβαία συνεργασία σε όλα τα μέλη του ζωντανού οργανισμού και χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η ζωή. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής α., ο από τη φύση του κοινωνικός άνθρωπος διαμόρφωσε τις πρώτες ομάδες συμβίωσης, τις πρώτες κοινωνίες και μετά προχώρησε σε πιο εξελιγμένα πολιτειακά σχήματα. Η κοινωνική α. προσέφερε τη βάση για τη συνύπαρξη δυνατών και αδυνάτων. Η πολιτιστική συνέχεια που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτισμού βασίζεται στην αποδοχή των πολιτιστικών επιτευγμάτων της προηγούμενης γενιάς από τη νέα και αποδεικνύει καθαρά τη σημασία της κοινωνικής α. Η ηθική α. χαρακτηρίζει τα άτομα της κοινωνίας που προσφέρουν αυθόρμητα, χωρίς υστεροβουλία, βοήθεια στους συνανθρώπους τους. Η αληθινή ηθική α. βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης και εκδηλώνεται με την αγάπη που αποτελεί τον πιο γνήσιο και ισχυρό δεσμό της. Η ύπαρξη της ηθικής α. αποτελεί βασική προϋπόθεση της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου και παραλληλίζει την ενότητα του ανθρώπινου γένους με την ενότητα των μελών του ανθρώπινου σώματος.
* * *
η (Α ἀλληλεγγύη) [ἀλληλέγγυος]
αμοιβαία εγγύηση, νομική σχέση δύο ή περισσότερων προσώπων, κατά την οποία καθένα από αυτά ευθύνεται για ολόκληρο το αντικείμενο τής ενοχής
νεοελλ.
αλληλοβοήθεια, υλική ή ηθική, ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • αλληλεγγύη — η η συναίσθηση των ατόμων ότι έχουν κοινές υποχρεώσεις και κοινά δικαιώματα μεταξύ τους: Υπάρχει όχι μονάχα επαγγελματική, αλλά και κοινωνική αλληλεγγύη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Regionalwahlen in Griechenland 2010 — Mit der Umsetzung des Kallikratis Programms wurde für die dreizehn griechischen Regionen die Selbstverwaltung ab dem 1. Januar 2011 eingeführt. Die ersten griechischen Regionalwahlen fanden am 7. und 14. November 2010 statt. Zu wählen waren die… …   Deutsch Wikipedia

  • Socialist Workers' Party (Greece) — The Socialist Workers Party of Greece (SEK) is an affiliate of the International Socialist Tendency (IST). It is the second largest organisation in IST behind the Socialist Workers Party of Britain. Leading members include Panos Garganas and… …   Wikipedia

  • National Liberation Front (Greece) — EAM ELAS EPON memorial statue in Ano Liosia The National Liberation Front (Greek: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, Ethniko Apeleftherotiko Metopo, EAM) was the main movement of the Greek Resistance during the Axis occupation of Greece during World… …   Wikipedia

  • Macedonia naming dispute — Macedonia (region)     Macedonia (Greece)    …   Wikipedia

  • National Solidarity (Greece) — National Solidarity (Greek: Εθνική Αλληλεγγύη, abbreviated E.A.) was the social welfare organization of the EAM resistance movement in occupied Greece during World War II. The decision to establish a resistance organization was taken by Pantelis… …   Wikipedia

  • 2010–2011 Greek protests — Part of the European sovereign debt crisis and the impact of the Arab Spring[1][2] …   Wikipedia

  • National Solidarity — is the name taken by a number of political parties around the world: National Solidarity (Solidaridad Nacional, Peru) National Solidarity (Εθνική Αλληλεγγύη), World War II era Resistance welfare service in Greece National Solidarity Party… …   Wikipedia

  • Δεκεμβριστές — Ονομασία που αποδίδεται σε όσους έλαβαν μέρος στις εξεγέρσεις που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο του 1825 στην Αγία Πετρούπολη και στη νότια Ρωσία. Με τον ίδιο όρο χαρακτηρίστηκαν επίσης και τα μέλη των μυστικών ενώσεων που είχαν προετοιμάσει τα γεγονότα …   Dictionary of Greek

  • ακία — Ο στοίχος στον βυζαντινό στρατό. Ονομαζόταν και λόχος ή κουντουβέρνιον. Το πεζικό παρατασσόταν σε όρδινα (ζυγούς), που συνήθως ήταν δεκαέξι. Τα όρδινα ήταν τοποθετημένα το ένα πίσω από το άλλο, σε διάταξη φάλαγγας, και ο αριθμός τους ήταν… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”